opener

Grænsen er nået.
Afstemningsplakater fra grænselandet 1920

Udstillingen kan opleves frem til og med 31. december 2020.

I 2020 er det 100 år siden, at afstemningen om den dansk-tyske grænses placering fandt sted. På Dansk Plakatmuseum vises i den anledning en udstilling med fokus på de plakater, som blev udført i forbindelse med afstemningen om grænsedragningen i Slesvig i 1920. Målet har været at finde så mange plakater som muligt på området og resultatet er blevet 33 dansksindede plakater og 16 pro-tyske.

 For at sætte materialet i perspektiv både historisk og grafisk er der også medtaget 27 plakater fra andre grænsedragninger i Europa efter 1. Verdenskrig. Plakaterne stammer fra Tyskland, Østrig, Polen, Ungarn og Jugoslavien. Disse plakater er mere blodige og voldsomme i deres retorik, både hvad angår tekst og billeder, og man mærker klart, at grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland var anderledes fredelig.

For alle plakaterne gælder det, at de er voldsomt ekspressive og i høj grad spiller på følelserne for at påvirke den befolkning, som skal stemme, og det er tydeligt, at der står meget på spil både identitetsmæssigt og økonomisk. Med plakaterne som kilde kommer vi tæt på begivenhederne, argumenterne, bekymringerne og forhåbningerne fra dengang. Vi falder ned i en tidslomme, der bringer os ind på livet af datidens vælgere og deres verdenssyn.

Agitationen sætter vores nationale identitet i perspektiv og giver stof til eftertanke i relation til vores nuværende samfundsforhold. Netop fordi spørgsmålet om identitet i vores globaliserede verden er så aktuelt, kan vi måske bedre forstå afstemningsplakaterne og spejle os i dem.

Til udstillingen udgives en velillustreret og fyldig bog i et samarbejde mellem Gads Forlag og Dansk Plakatmuseum. Den kan købes for 249 kr. hos boghandlerne, i Den Gamle Bys museumsbutik og på Dansk Plakatmuseums webshop.