opener

Jul i skolestuen, 1849

Sidste skoledag før jul og børnene har taget små julegaver med til læreren. Det var årets bedste skoledag, hvor læreren hverken skældte ud eller brugte tampen.

Juleaftensdag kl. 10 i almueskolen i en fynsk købstad.

Skoleeleven: Hurra! Det er sidste skoledag før juleferien! Årets bedste skoledag! Mor har givet mig et vokslys med som gave til læreren. Andre har småskillinger eller æbler med. Læreren og hans kone har taget pebernødder og småkager, mjød og brændevin med til os. Inden vi bliver sendt hjem, synger vi nogle julesalmer. Til sidst læser læreren juleevangeliet for os – og så får vi fri!

Tampen brænder

Sidste skoledag før jul var ubetinget årets bedste skoledag. Læreren hverken slog eller skældte den dag, men spillede på sin violin og børnene dansede til. Visse steder blev tampen brændt. Efter jul havde læreren dog altid en ny tamp med, parat til at varme børnenes rygstykker.

En tamp er en ende af et tov, og den blev brugt til at straffe de ulydige skolebørn.