opener

Ildshow på Torvet

Traditionen tro, kan du se ildshow på Torvet.

Tidspunkt:
Fredage i december klokken 17 og 19
Alle lørdage og søndage i julesæsonen klokken 16 og 17.30

23. dec. klokken 16