opener

Tyske flygtninge og det tyske mindretal i Sønderjylland i 1945

Lørdag d. 1. oktober, kl. 14

Varighed: 20 min


Med udgangspunkt i bogen Under Samme Måne, fortæller forfatteren Karsten Skov om det tyske mindretals private indkvartering af tyske flygtninge og den gensidige afhængighed der hurtigt opstod. Han fortæller om en ung piges oplevelser i befrielsesmånederne, og hvorledes opholdet hos en hjemmetysk, fraskilt mand, der lever livet på kanten af at være værnemager, prægede hjemmetyskere og flygtninge resten af livet.

Forfatter: Karsten Skov
Bog: Under Samme Måne
Forlag: Hovedland