opener

Magtens kvinder i 1400- og 1500-tallet

Lørdag 1. oktober, kl. 13.30

Varighed: 30. min.
Moderator: Julie Rokkjær Birch


Fra historiebøgerne er vi vant til, at manden har magten og æren, mens vi primært kender kvinderne fra intimsfæren som døtre, hustruer og mødre. Men der er masser af magtfulde kvinder i danmarkshistorien. Historiker Grethe Jacobsen fortæller om kvinder, der i 1400- og 1500-tallets Danmark havde formel magt som dronninger, lensmænd og godsbestyrere – på lige fod med mændene. Alligevel er de blevet glemt af historikerne.

Forfatter: Grethe Jacobsen
Bogtitel:
Magtens kvinder. Før enevælden
Forlag
: Gads Forlag