opener

Eilschous Boliger

Eilschous Boliger i Odense var en stiftelse for præsteenker og ugifte købmandsdøtre. Her kunne de bo uden at betale husleje og have en hverdag, der passede til deres stand.
Lige overfor stiftelsen boede H. C. Andersen som dreng; hans besøg hos præsteenken, madam Bunkeflod, blev afgørende for hans kunstneriske udvikling.

Præsteenken
H.C. Andersen blev i Eilschous Boliger spået af tjenestepigen Gamle Johanne. Hendes spådom blev årsagen til, at han fik lov til at rejse til København som kun 14 årig. Spådommen forudsagde, at H.C. Andersen skulle få succes. ”Han får en bedre lykke end han fortjener”, skulle Gamle Johanne have sagt.

Den beskedne bolig har stue, sengekammer og køkken. Himmelsengen fra 1700-tallet har enken beholdt; men hun har købt sig et moderne chatol af mahogni.  

Også et hjem for H.C. Andersen

Den fattige dreng, Hans Christian, besøgte ofte præsteenken madam Bunkeflod, indtil han som 14-årig rejste til København i 1819. Hos den dannede kvinde oplevede han for første gang poesi og kulturel dannelse.

I erindringsværket "Mit Livs Eventyr" fortæller H.C. Andersen: "De lode mig komme ind til sig, fik Godhed for mig, og jeg var hos dem den meste Tid af Dagen; dette var det første dannede Huus hvori jeg fandt et Hjem."

Enkestiftelser fungerede som datidens sociale boligbyggeri. Når enker blev optaget i en enkestiftelse, kunne de undvære støtte fra fattigvæsenet og dermed beholde værdigheden. I stiftelsen kunne enkerne leve et nøjsomt, men frit liv, der passede til deres stand.

H. C. Andersens spådom

H.C. Andersen blev i Eilschous Boliger spået af tjenestepigen Gamle Johanne. Hendes spådom blev årsagen til, at han fik lov til at rejse til København som kun 14 årig.

Spådommen forudsagde, at H.C. Andersen skulle få succes. ”Han får en bedre lykke end han fortjener”, skulle Gamle Johanne have sagt.

Eilschous boliger

Eilschous Boliger, Munkemøllestræde i Odense, 1905.
Eilschous Boliger blev genopført i Den Gamle By i 2005.

Læs mere