opener

Kursus for personale på ældreområdet

Kurset indeholder

  • Et besøg i erindringslejligheden, der er indrettet som et komplet hjem fra 1950'erne
  • Introduktion til Den Gamle Bys erindringsformidling for ældre med demenssygdomme
  • Historien bag projektet
  • Undervisning i kommunikation med ældre ramt af demens
  • Kort indføring i demens og hvordan sygdommen påvirker menneskers evne til at indgå i sociale  sammenhænge  

Underviserne er to medarbejdere fra Den Gamle By og en demens-nøgleperson fra Aarhus Kommune. Med kurset ønsker vi at inspirere og vejlede deltagerne til at arbejde aktivt med erindringsformidling til glæde for ældre demens-ramte, pårørende og personalet.

Praktiske oplysninger

Deltagere: Max 25 deltagere pr. kursus 
Pris: 2.900 kroner
Varighed: Kurset varer 3 timer
Målgruppe: social – og sundhedspersonale, sosuhjælpere og sosuassistenter, ergoterapeuter, køkkenpersonale med flere.

Download brochure

For yderligere oplysninger

Museumslærer Henning Lindberg
Telefon: +45 41 85 08 60

Museumsassistent Linda Andersen Fog
Telefon: +45 41 85 08 34

Booking

Lotte Kofod
Telefon:  +45 41 85 08 64 
Mail: erindring@dengamleby.dk

Henning Lindberg

Kursus for frivillige

Kurset indholder

  • På kurset vil I blive introduceret til og blive øvet i at kommunikere med mennesker ramt af demens og få ideer til, hvordan man i hverdagen kan være med til at vække minder til live.
  • I lærer også om, hvordan man som frivillig ledsager bedst kan hjælpe ældre ramt af demens i deres eget erindringsarbejde.
  • På kurset besøger I Den Gamle Bys erindringslejlighed, der er indrettet som et hjem i midten af 1950’erne. Her serverer museets specialuddannede aktører en kop kaffe og prøver de metoder af på kursisterne, som de praktiserer i erindringsforløb.
  • I får også en rundvisning i Den Gamle By med fokus på de øvrige muligheder for at vække sanser og minder, for eksempel i de historiske butikker og haver.

Sanseindtryk åbner døren til minderne

”Nej, se de smukke mokkakopper i amagerhylden, sådan nogle har jeg også samlet på, men gad vide hvor de er henne nu?”

”Da jeg var dreng fandt jeg også mange lærkereder, når jeg trak køerne ud på græs, og jeg passede også på dem, som drengen i sangen.” 

Baggrund for erindringsformidling

Den Gamle By har siden 2006 samlet erfaringer med flere end 300 erindringsforløb i museets rammer. Hensigten er at give mennesker, ramt af demens, sansebetonede oplevelser, der bringer dem i kontakt med egne erindringer, som sygdomme ellers spærrer adgangen til.

At leve med demens er en stor udfordring for den ramte og også for de pårørende. Et besøg i Erindringslejligheden, hvor erindringer vækkes til live, højner selvværdet og gavner forholdet til pårørende og plejepersonale.

Praktiske oplysninger

Deltagere: Max 25 deltagere pr. kursus 
Pris: 2.900 kroner
Varighed: Kurset varer 3 timer
Tidspunkt: fra klokken 9-12 eller 13-16. Eller efter aftale

Download brochure

For yderligere information

Museumslærer Henning Lindberg
Telefon: +45 41 85 08 60

Museumsassistent Linda Andersen Fog
Telefon: +45 41 85 08 34

Booking

Lotte Kofod
Telefon +45 41 85 08 64 
mail: erindring@dengamleby.dk

Henning Lindberg

Hvad er erindringsformidling

Hensigten med Den Gamle Bys erindringsformidling er at give demensramte sanseoplevelser, der henter erindringer frem, som sygdommen ellers spærrer adgangen til.

Læs mere