opener

Forskellige øjne på Aarhus

Den Gamle By har inviteret gæster, der på hver deres måde beskæftiger sig med Aarhus og spørgsmålet: Hvad er den gode by?

Sted: Hobrohuset
Tidspunkt: kl. 11-15


Lørdag 6. april


Kulturmiljøteamet
Kulturmiljøteamet i Aarhus Kommune arbejder med bevaring og omdannelse af byen, når den udvikler sig. Men hvad er kulturmiljøer egentlig for noget? Få en snak med medarbejdere fra Kulturmiljøteamet om at arbejde med kulturmiljøer og bevaringsværdier i en politisk hverdag.

Institut for (X) 
Institut for (X) er en kultur og erhvervs platform med drømme for byen, arkitekturen og bylivet. Udviklingen af (X) skabes af de folk, der tager hammeren i hånden og får tingene til at ske. Det betyder, at den tilstand, der er på grunden her i Aarhus, afspejler det folk brænder for og har lyst til. I dag huser (X) ca. 90 iværksættere og 250 brugere, og er siden 2009 dermed Nordeuropas største og længstvarende urbane eksperiment. Alt dette kan du høre meget mere om når Christian Juul Wendell, Kommunikationschef ved Institut for (X) og projektleder i Bureau Detours, står klar under dette års Aarhusdage


Søndag 7. april


Foreningen for Bykultur
Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af den legendariske borgmester Bernhard Jensen med det formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier. Foreningen er et livligt og upolitisk mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Til Aarhusdage vil Foreningen for Bykultur fortælle om foreningen generelt, sydhavnen og landsbyerne omkring Aarhus.

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
Beboere fra Frederiksbjerg og Langenæs præsenterer områdets markante arkitektur, mangfoldige boformer og byrum gennem historiske og aktuelle billeder. Der vil være særligt fokus på livet mellem husene på Langenæs og Langenæs Kulturfestival, der har været afholdt flere gange og finder sted igen til september. Beboerne vil være til stede for at fortælle om livet i kvarteret og gå i dialog om, hvordan man som borger kan være medskaber af sit eget kvarter.

Langenæs, foto: Gunner Busch