opener

Forskellige øjne på Aarhus

Den Gamle By har inviteret gæster, der på hver deres måde beskæftiger sig med Aarhus og spørgsmålet: Hvad er den gode by?

Sted: Hobrohuset
Tidspunkt: kl. 11-15


Lørdag 30. marts


Tanker-i-gang
”Tanker-i-gang” er en gruppe pensionerede bibliotekarer og Aarhus-entusiaster, der har sat sig for at få aarhusianerne ud og opdage deres egen by. De står bag en række historiske ruter rundt i byen og er i gang med endnu en. Tanker-i-gang arbejder også med Aarhus-huse i Den Gamle By og har en fremragende fotoserie, hvor gamle bindingsværkhuse er sat ind i et nutidigt Aarhus ved hjælp af lidt fotomanipulation. Kom og få en snak om byens porte, Vestergades hemmeligheder, gamle Aarhus-huse og meget mere.


Kulbroens Venner og Sydhavnen
Marc Sejr Eggen fra Kulbroens Venner arbejder med omdannelsen af Kulbroen og hele Sydhavnskvarteret. En arkitektkonkurrence har afgjort, hvordan Kulbroen bliver i fremtiden, men Kulbroens Venner arbejder videre med det midlertidige og fremtidige byliv, indtil den nye Kulbroen står klar. Hele Sydhavnen har en stor tiltrækningskraft; både for de kreative miljøer som længe har kaldt det deres hjem, og nu i højere grad også alle os andre. Hvad er det, stedet kan? Mød også Line Toft Larsen og Lea Helding Nordstrøm fra Den Gamle By, som fortæller om Sydhavnens historie. For hvad er det nu lige for en fortid, som kvarteret gemmer på?


Søndag 31. marts


Den Gode By
Christian Fumz fortæller om tankerne bag projektet ”Den Gode By”, der arbejder for at gøre det lettere at gøre en forskel i vores byer.

Den Gode By tror på, at alle ønsker at gøre deres bedste, men ofte mangler overblikket eller en hjælpende hånd for at komme i gang med projekter eller virksomheder, der gør en forskel.

Ved at samle alle, der ønsker at bidrage til vores byer i et fællesskab og ved at etablere lokale arbejdsfællesskaber, er det hensigten at skabe den bedste ramme for lokal kreativitet og samskabelse mellem borgere, virksomheder og offentlige instanser mm.

Den første lokalafdeling af Den Gode By er opstået i Gellerup og her afprøves forskellige metoder for at understøtte lokale projekter, der gør byen bedre.

Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv
I disse år er det 50 år siden, at første spadestik til Gellerupplanen blev taget og borgere flyttede ind i det, der siden kom til at hedde Gellerupparken. Da det blev bygget var det med tanke på at skabe det gode liv for beboerne med lys og luft, nær adgang til skoler og institutioner og ikke mindst butikker. Med andre ord et godt liv i moderne omgivelser.

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, har stor viden om Gellerupparkens historie, som de vil præsentere. Få en snak med arkivarerne om Gellerupparkens spændende historie og om Brabrands dynamiske historie fra 1950’erne og frem.

Gellerup, foto: Engin Erkus
Gellerup, foto: Jens Kristian Søgaard

Lørdag 6. april


Kulturmiljøteamet
Kulturmiljøteamet i Aarhus Kommune arbejder med bevaring og omdannelse af byen, når den udvikler sig. Men hvad er kulturmiljøer egentlig for noget? Få en snak med medarbejdere fra Kulturmiljøteamet om at arbejde med kulturmiljøer og bevaringsværdier i en politisk hverdag.

Institut for (X) 
Institut for (X) er en kultur og erhvervs platform med drømme for byen, arkitekturen og bylivet. Udviklingen af (X) skabes af de folk, der tager hammeren i hånden og får tingene til at ske. Det betyder, at den tilstand, der er på grunden her i Aarhus, afspejler det folk brænder for og har lyst til. I dag huser (X) ca. 90 iværksættere og 250 brugere, og er siden 2009 dermed Nordeuropas største og længstvarende urbane eksperiment. Alt dette kan du høre meget mere om når Christian Juul Wendell, Kommunikationschef ved Institut for (X) og projektleder i Bureau Detours, står klar under dette års Aarhusdage


Søndag 7. april


Foreningen for Bykultur
Foreningen for Bykultur i Aarhus er stiftet i 1967 af den legendariske borgmester Bernhard Jensen med det formål at skabe forståelse for og værne om byens æstetiske og kulturhistoriske værdier. Foreningen er et livligt og upolitisk mødested for aarhusianere med interesse for byens historie, arkitektur og fysiske planlægning.

Til Aarhusdage vil Foreningen for Bykultur fortælle om foreningen generelt, sydhavnen og landsbyerne omkring Aarhus.

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd
Beboere fra Frederiksbjerg og Langenæs præsenterer områdets markante arkitektur, mangfoldige boformer og byrum gennem historiske og aktuelle billeder. Der vil være særligt fokus på livet mellem husene på Langenæs og Langenæs Kulturfestival, der har været afholdt flere gange og finder sted igen til september. Beboerne vil være til stede for at fortælle om livet i kvarteret og gå i dialog om, hvordan man som borger kan være medskaber af sit eget kvarter.

Langenæs, foto: Gunner Busch