opener

Telefoncentral

I 1920'erne fik flere og flere danskere telefon. Også i Den Gamle Bys 1927-kvarter har flere af butikkerne fået installeret dette "nye" kommunikationsmiddel.

I 20´erne får flere danskere egen telefon
Udvalgte dage bemandes omstillingsbordet i telefoncentralen af frivillige, så museets gæster selv kan prøve at telefonere.

Besværlig telefoni i 1927

I et lokale bag Schous Sæbehus er installeret en fuldt fungerende telefoncentral. På husets tag kan man se et tagstativ, hvorfra der udgår ledninger til kvarterets abonnenter. 

Mindre centraler som den, man kan se i Den Gamle By, var inrettet i private hjem og blev typisk drevet som bibeskæftigelse. Denne type central fandtes på landet og i mindre byer. I de større byer havde man egentlige bycentraler med adskillige telefonistinder ansat.

I 1920'erne fik flere og flere danskere telefon
Skiltet som viser at her ligger samtalestationen.
museets gæster selv kan prøve at telefonere.
Fra centralen føres linjerne op til et tagstativ og derfra videre til abonnenterne.

Det var omstændeligt at telefonere i 1927. Og en telefoncentral fungerer kun, når der er en  centralbestyrer ved omstillingsbordet. Når abonnenterne skulle telefonere, skulle de først ringe op til centralen og bede centralbestyreren om det ønskede nummer.

Herefter ringede centralbestyreren op til det ønskede nummer og satte de to i forbindelse med hinanden. Når samtalen var slut, skulle man "ringe af", så centralbestyreren kunne afslutte forbindelsen på centralbordet og dermed åbne linjen for nye samtaler.

Centralpersonale måtte ikke lytte med på samtalerne - men gjorde det formentlig ofte alligevel!

Centralen bestyres af frivillige

Det er en fynsk gruppe af frivillige telefonmontører under Post & Tele Museum Danmark, som har hjulpet Den Gamle By med at realisere Telefoni 1927-projektet. Post & Tele Museum har endvidere leveret en stor del af materialerne til projektet.

Telefoncentralen bemandes på udvalgte dage af Den Gamle Bys egne frivillige. Man kan derfor være heldig at møde en centralbestyrer, der demonstrerer anlægget og lader gæsterne prøve selv at telefonere. Adgang sker gennem døren i smøgen.

Vil du være frivillig i Telefoncentralen?

Vi søger i øjeblikket frivillige centralbestyrere m/k.

Er det noget for dig? Kontakt Den Gamle By på mail@dengamleby.dk og hør nærmere. 

Post & Tele Museum

1927-telefonanlægget i Den Gamle By er realiseret i 2010 i samarbejde med Post & Tele Museum Danmark

 

Huset kommer fra Sønderborg, hvor det lå i Havbogade 29. Det er fra midten af 1700-tallet. Det er typisk for den sønderjyske landsdel, at huse vender gavlen ud mod gaden.

Det er typisk for den sønderjyske landsdel, at huse vender gavlen ud mod gaden