opener

Håndværk og industri før 1900

Værktøj

Oplev de gamle håndværk i tømrer-, snedker- og malerværkstedet. Følg snedkerlærlingen Oskars hverdag.

Lær mere om håndværkerne i baghuset

Lysestøberen

 Hos lysestøberen blev der både fremstillet lys og sæbe.

Lær mere om lysestøberen


Bødker

Bødker og billedskærer

Lær mere

Skomageren arbejder

Se hvordan man lavede sko over læst.

Besøg skomageren


Symaskine hos skrædderen

Skrædderen syede frakker, jakker, bukser og indimellem også skjorter til byens herrer. Han sad med korslagte ben i vinduet og syede. 

Læs mere om skrædderen

Øl fades på ølankre

Alle købstadens indbyggere drak øl frem til 1800-tallet - også børn. Vandet var nemlig forurenet. Bygningen blev opført i Aalborg cirka 1570.

Læs mere om ølbrygning


Smeden arbejder ved essen

Smeden fremstiller især hestesko og forskellige former for beslag. På udvalgte dage arbejder smeden i sit værksted.

Besøg smedjen

Rulle med uldstof

Midlertidigt lukket indtil 24. marts 2018.

Industrialiseringen slog først igennem i tekstilindustrien. Her forvandlede maskiner håndværk til industri omkring 1850.

Læs mere


Trykplade

Aviser blev udbredt omkring år 1800. I 1850 var der trykkerier i de fleste købstæder.

Se mere

Brændevinsbrænderi

Brænderiet fra midten af 1800-tallet har skænkestue, brænderi og kontor.

Se mere


Farveriet

Midlertidigt lukket indtil 24. marts 2018.

Der skulle bruges meget vand til farvning og skylning af garn og stoffer, og farveriet ligger derfor ved åen.

Lær mere om farveriet

Glarmesterens skilt

Det eneste bevarede xylografiske værksted i norden samt fotoatelier og glarmesterværksted.

Se mere


Gravør

Midlertidigt lukket indtil 24. marts 2018.

Gravøren lavede blandt andet de stempler, som bogbinderen brugte til at lave guldtryk med.

Læs mere om gravøren og bogbinderen

Hattemagerens gadeskilt

Midlertidigt lukket indtil 24. marts 2018.

I værkstedet kan du se, hvordan hatte blev lavet ved håndkraft i midten af 1800-tallet.

Se mere


Kobberkedel

Midlertidigt lukket indtil 24. marts 2018.

Kobbersmeden fremstillede kedler og andet køkkentøj af kobber, som kun velstillede borgere havde råd til.

Læs mere om kobbersmeden