opener

Dilemmabaseret formidling

Dilemmabaseret formidling i Den Gamle By
Dilemmabaseret formidling i Den Gamle By

Arbejdet med dilemmabaseret formidling har som formål at udarbejde værktøjer til at formidle Danmarkshistorien på en engagerende og levende måde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea fonden. Det er en del af satsningen "Historier om Danmark": "DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen vil sammen med de statsanerkendte museer formidle Danmarks historier i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv i 2017.

Målet med projektet er at styrke og nuancere historiebevidstheden og den historiske interesse hos alle danskere, så vi uanset, hvor vi bor i landet, får en bedre forståelse af de historiske valg og begivenheder, der har ledt frem til dagens Danmark. 

Den Gamle By har, i samarbejde med fem andre museer, forfattet et metodekatalog, til museer og skoler, der ønsker at arbejde med Dilemmabaseret formidling.

Download metodekataloget her: 'Historie fortalt gennem dilemmabaseret formidling'

Feedback og bemærkninger er velkomne – skriv gerne til undervisning@dengamleby.dk

Til efteråret vil der komme en opdateret version af kataloget, udformet på baggrund af egne erfaringer, og erfaringer fra vores samarbejdsmuseer, i forbindelse med afviklede dilemmabaseret forløb. 

I løbet af 2017 vil der blive udviklet konkrete forløb til Den Gamle Bys skoletjeneste og til museets gæster. Samarbejdsmuseerne; Arbejdermuseet, Danmarks Forsorgsmuseum, Museum Vestfyn, Struer museum og Museum Sønderjylland arbejder også med egne forløb med dilemmabaseret formidling.

Arbejdermuseet: https://arbejdermuseet.dk/

Danmarks Forsorgsmuseum: http://www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet

Museum Vestfyn: http://www.museumvestfyn.dk/

Struer Museum: http://www.struermuseum.dk/

Museum Sønderjylland: http://www.museum-sonderjylland.dk/sonderborg.html

Historier om Danmark: http://www.historieromdanmark.dk/ny-formidling-paa-museerne/

Nordea Fonden sponsorerer Historier om Danmark

Sponsor

Historier om Danmark projektet er sponsoreret af Nordea Fonden.