opener

Undervisningsmaterialer til besøg på egen hånd

Papir, pen og blæk

Undervisningsafdelingen i Den Gamle By har udviklet en række tværfaglige materialer. De indeholder baggrundsmateriale til læreren og forslag til undervisning og forberedelse af eleverne, før I besøger Den Gamle By på egen hånd samt forslag til viderebearbejdning af emnet.
Der findes ligeledes en række julematerialer til besøg på egen hånd i Den Gamle By i juletiden.

På opdagelse i Den Gamle By

Undervisningsafdelingen har desuden udarbejdet en række opgaveark, der er differentierede efter klassetrin, som leder eleverne rundt på opdagelsesture i Den Gamle By og henleder deres opmærksomhed på kuriøse og karakteristiske ting og detaljer i 1800-tallets købstad.

Læs mere om "På opdagelse i Den Gamle By" her

Undervisningsmaterialerne koster 175 kroner per styk, og I kan frit kopiere fra dem til eleverne. 
Titlerne ses herunder.

I bestiller materialerne gennem museets reception på telefon: 86 12 31 88 eller ved henvendelse på undervisning@dengamleby.dk

Skoleelever og lærere, der følges med elever, kommer gratis i Den Gamle By.


Bindingsværk og byer

5.-8. klasse

 • Baggrundsmateriale til læreren om hvordan købstæder opstod og udviklede sig.
  Og om hvordan håndværkerne bygger bindingsværk.
 • Tværfagligt undervisningsforløb, der forbereder eleverne til besøget i Den Gamle By. 
  Forslag til hvordan I bearbejder besøget bagefter.
 • Praktiske opgaver til besøget i Den Gamle By.

Vand skal der til

6.-8. klasse

 • Baggrundsmateriale til læreren om vand som energikilde og drikkevand.
 • Arbejdsopgaver til besøget i Den Gamle By.
 • Forslag til efterbearbejdning af besøget på museet.

JULEMATERIALER TIL BESØG PÅ EGEN HÅND

Den Danske Juls Historie

1.-3. klasse og 4.-7. klasse

 • Introduktion til læreren om julen gennem 300 år, julemad, julegaver og juletræer.
 • Den Gamle By skildrer julens historie i 36 juletableauer i stuer, køkkener og kamre. Her oplever I, hvordan jueskikkene udvikler sig fra det fromme julebord i 1626 over juletræsjulen og til gaveræset i 1974.
 • Opgaveark til besøget i Den Gamle By.

Julepyntens historie

0.-3. klasse

 • Juletræet med sin pynt – fra fin til folkelig kulturhistorie”, artikel af historiker Benno Blæsild til lærerens baggrundsviden.
 • Forslag til forberedelse af eleverne inden besøget i Den Gamle By.
 • Vejledning til læreren om julepyntsjagt i Den Gamle By, hvor læreren viser eleverne de forskellige juleudstillinger i museet. 
 • Forslag til efterbearbejdning af museumsbesøget.

Juletræet med sin pynt

4.-7. klasse

 • Inspirationsmateriale til læreren, der handler om julepyntens historie og om, hvordan julens symboler - hjerter, engle og lys -  ændrer sig som tiderne skifter.
 • ”Juletræet med sin pynt – fra fin til folkelig kulturhistorie”, artikel af historiker Benno Blæsild.
 • Forslag til tværfaglige opgaver før og efter besøget i Den Gamle By.
 • Julepyntskattejagt i Den Gamle Bys juleudstillinger med fokus på den symbolske julepynt.