opener

Forløb året rundt

Børn udklædt som i gamle dage.

I alle forløb indgår et besøg i Den Gamle By, og der hører undervisningsmaterialer med til forberedelse og efterbearbejdning af besøget. Nogle af forløbene foregår som rollespil.

Kontakt Undervisningsafdelingens lærere for at drøfte pædagogiske vinkler og afdelingens tilbud,
telefon 86 12 31 88 eller email undervisning@dengamleby.dk

En skoledag i 1864

4.-6. klasse
En skoledag i 1864 indebærer salmevers, disciplin og udenadslære. Elever, der møder til et sådant forløb, har hjemmefra - via det materiale, læreren får tilsendt på forhånd - forberedt sig ved dels at "læse på lektien" og dels at have fået en rolle som et barn fra 1864 med et bestemt navn og status efter hvad vedkommendes far er.

Varighed:  2¼ time
Pris: 900 kroner.


Kom og leg! - om leg og legetøj

1.-3. klasse
Besøg i Den Gamle By med rundvisning i Legetøjsmuseet. Forløbet fokuserer på lege før og nu. Børnene leger 1800-tals lege. Baggrundsmateriale til læreren om skiftende opfattelser af børn og barndom, leg og opdragelse fra 1500-tallet til i dag.

Varighed: 2 timer

Pris: 700 kroner.


En dag som børn i 1864

4.-6. klasse ( i sommerhalvåret)
Vi fører eleverne ind i 1800-tallet gennem påklædning, talemåder, opførsel, mad, drenge- og pigearbejde og skolegang.
De møder for eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skolelæreren.
Baggrundsmateriale til læreren om børns vilkår i 1800-tallet. Se videoen om forløbet.

Varighed: 5 timer

Pris: 1.800 kroner.


Mad på bordet – Kartoflen

0.-3. klasse
En medarbejder viser rundt i 1864-køkkenhaven og i Den Gamle By. Eleverne laver kartofler til mel og bager kager af melet. Baggrundsmateriale til læreren om kartoflens historie, og forslag til forberedelse af eleverne inden besøget og bearbejdning efter.

Varighed: 2 timer

Pris: 700 kroner.


Mad på bordet - brød

4.-6. klasse
Vi bager brød efter en historisk opskrift, og eleverne lærer om melets vej fra korn til brød. Baggrundsmateriale til læreren om brødets kulturhistorie, der indeholder efterbehandling og opskrifter.

Varighed: 2 timer

Pris: 700 kroner.


Kom og hør et eventyr

0.-4. klasse
En guide klædt i 1800-tals dragt fortæller eventyr og historier fra 1800-tallets Danmark. Guiden viser rundt i Den Gamle By og fortæller om livet i en dansk købstad. Og især om børnenes vilkår.

Varighed: 1 time

Pris: 600 kroner.


Der var engang en digter – H.C. Andersen

Kan tilpasses alle klassetrin
En guide klædt i en 1800-tals dragt viser rundt i købstaden og fortæller om H. C. Andersens liv fra barndommen, til han ankom til København. Eleverne hører samtidig om livet i købstæderne.
Kan også foregå på engelsk - velegnet til udvekslingsklasser.

Varighed: 1 time

Pris: 600 kroner.


Det sidste farvel!

7.-10. klasse (kun fra 20/3- 16/6 2017)
Eleverne er købmandens slægtninge, der er kommet for at tage afsked med den afdøde. Tjenestepigen følger eleverne til Købmandsgården, og på vejen inviterer hun til en snak om dødens varsler, overtro og ritualer.I Købmandsgården står den lukkede kiste, hvor følget samles til et sidste farvel.

Pris: 600 kroner.


Kontakt

Undervisningafdelingens lærer Marianne Bager.

Telefon: 86 12 31 88

Mail: undervisning@dengamleby.dk

Marianne Bager