opener

Kontaktpersoner

Du kan kontakte museets medarbejdere ved at sende en mail eller ringe til receptionen, telefon 86123188. 

Den Gamle Bys ansvarsområder:

Museumsdirektør
Mag.art. Thomas Bloch Ravn

Chefgruppe
Administrationschef, Henning Kjærgaard hkd@dengamleby.dk
Overinspektør, cand.mag. Martin Brandt Djupdræt mbd@dengamleby.dk
Bygningschef, arkitekt, maa Niels W. Meyer nm@dengamleby.dk
Vicedirektør, cand.phil. Allan Leth Frandsen alf@dengamleby.dk 
Personalechef, Mette Dimes Høeberg mdh@dengamleby.dk 
Service- og Teknikchef, Rasmus K. Lassen rkl@dengamleby.dk
Restaurationschef, Lis ls Cour Fisker llc@dengamleby.dk
Programchef, Berit Guldmann Andersen bga@dengamleby.dk
Direktionssekretær Pernille Bruun pbr@dengamleby.dk

Personale
Personalechef, Mette Dimes Høeberg mdh@dengamleby.dk
Personaleadministration, rekruttering, personalesekretær Claus Rønlev clr@dengamleby.dk

Museumsfaglig afdeling
Overinspektør, cand.mag. Martin Brandt Djupdræt mbd@dengamleby.dk
Besættelsestiden og Aarhus, museumsinspektør Søren Tange Rasmussen str@dengamleby.dk
Bevaring og konservering, afdelingsleder Karen Woer kw@dengamleby.dk
Bibliotek og Klub Den Gamle By, bibliotekar Anne-Grete Roed agr@dengamleby.dk
Billeder og digital formidling, museumsinspektør Kitt Boding-Jensen kit@dengamleby.dk
Frivillige, frivilligkoordinator Anki van Dassen aml@dengamleby.dk
Håndværk og kulturliv, museumsinspektør Lisbeth Skjernov lsk@dengamleby.dk
Skræddersalen, produktionskoordinator Lone Rønn Engelbredt lrt@dengamleby.dk
Levende museum og erindringsformidling, afdelingsleder Henning Lindberg hl@dengamleby.dk
Dansk Plakatmuseum, museumsinspektør Elsebeth Aasted Schanz eaa@dengamleby.dk
Specialsamlinger, jul mm. og butikker, museumsinspektør Jens Ingvordsen ji@dengamleby.dk
Tekstiler, bolig og have, museumsinspektør Tove E. Mathiassen tem@dengamleby.dk
Undervisning, afdelingsleder Marianne Bager mb@dengamleby.dk
Aarhus nyeste tid og kapitel 8, museumsinspektør Anneken Appel Laursen aal@dengamleby.dk
Aarhus og mad, museumsinspektør Connie Jantzen coj@dengamleby.dk

Bykvarterer fra 1927 og 1974
Vicedirektør, cand.phil. Allan Leth Frandsen alf@dengamleby.dk
Butikker, museumsinspektør Berit Guldmann Andersen bga@dengamleby.dk
Boliger, museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard awn@dengamleby.dk

Økonomi
Administrationschef Henning Kjærgaard hkd@dengamleby.dk
Bogholderi, bogholder Aase Back Kjeldsen abk@dengamleby.dk
IT/sikring, afdelingsleder Ole Bojesen obo@dengamleby.dk

Service og Teknik
Service- og Teknikchef, Rasmus K. Lassen rkl@dengamleby.dk
Gartnerformand Gitte Kidmose Røn gkr@dengamleby.dk

Bygningsbevaring og udstillinger
Bygningschef, arkitekt, maa Niels W. Meyer nm@dengamleby.dk 
Udstillingsafdelingen, afdelingsleder Tine Scharling Thomsen tst@dengamleby.dk
Malerformand Torsten Lykke Nielsen tln@dengamleby.dk
Murerformand Bendix Weiss hbw@dengamleby.dk
Tømrerformand Ejvind Maltesen em@dengamleby.dk

Mad og drikke
Restauration, Lis la Cour Fisker, llc@dengamleby.dk
Booking, booking@dengamleby.dk

Billetsalg, butikker og events
Programchef Berit Guldmann Andersen bga@dengamleby.dk
Butikker, butiksbestyrer Klaus Koldsgaard kkd@dengamleby.dk
Events, programansvarlig Lisa Duus Nielsen, ldn@dengamleby.dk
Billetsalg og reception, Allan Arve Vesterbæk, aav@dengamleby.dk

Undersøgelsesprojekter
Nydelsesmidlernes historie, seniorforsker dr.phil. Annette Hoff att@dengamleby.dk

Kommunikation
Presseansvarlig Merete Pallesen mpa@dengamleby.dk
Marketingansvarlig Lotte Lassen lwl@dengamleby.dk

Se også organisationsplan