opener

Stillingsopslag: Personalechef til Den Gamle By

I Den Gamle By tror vi på, at et veluddannet, samarbejdende og engageret personale er den bedste forudsætning for at udvikle museet og give publikum gode og givende oplevelser. Vi søger derfor en personalechef til at stå i spidsen for dette arbejde. Stillingen er ny og udtryk for, at Den Gamle By ønsker at opprioritere HR-arbejdet.

Personalechefen vil referere til museumsdirektøren og indgå i museets chefgruppe. Personalechefen skal bl.a.:

·         Udvikle og tage hånd om medarbejdere og ledere

·         Målrette personalepolitik, organisationsudvikling og rekruttering, så Den Gamle Bys værdier, udviklingsplaner og kundefokus understøttes i videst muligt omfang

·         Være kritisk og udviklende dialogpartner for ledelse, chefer og faglige ledere

·         Opdatere personalehåndbog og koordinere intern information

·         Definere principper og retningslinjer for valg til interne organer

·         Sikre at chefer har relevant og målrettet materiale som fx sygefraværsstatistik til rådighed.

Den juridiske og løntekniske del af personaleadministrationen sker i tæt samarbejde med administrationschefen, som pt er ansvarlig herfor.

Den Gamle By er et museum i markant udvikling, og for den rette person er der rige udviklingsmuligheder, ligesom stillingens præcise indhold vil kunne justeres.

Stillingen er normeret til mellem 30 og 37 timer. Ansættelsesvilkår forhandles individuelt, dog beder vi om, at ansøgningen indeholder en indikation om forventet gage niveau. Kun ansøgere med minimum tre års relevant joberfaring vil komme i betragtning. Tiltrædelse snarest.           

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsdirektør Thomas Bloch Ravn. Send gerne en SMS til 41850707, hvorefter du vil blive kontaktet snarest.

Ansøgningen skal være Den Gamle By i hænde senest mandag 27. marts klokken 12 og bedes sendt til job@dengamleby.dk.

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning ca 125 mio kr. Museet har ca 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Mange er fastsatte og mange er sæsonansatte, ligesom mange også er i støttede jobs og frivillige.