opener

Butiksleder til Den Gamle By søges

I Den Gamle By er butikkerne og deres personale en vigtig del af historiefortællingen, og de er en væsentlig del af museets ansigt overfor for vores halve million gæster. Afdelingen består i dag af fem fastansatte og et stort antal timelønnede medarbejdere fordelt på museumsbutik, julebutik, otte historiske butikker og en række boder.

Til at stå i spidsen for butiksmedarbejderne søger vi en leder, som har kompetencer til at finde de rette formidlere/sælgere og kan motivere medarbejderne til at gennemføre de vedtagne formidlings- og salgsstrategier.

Vi forventer, at du besidder en naturlig autoritet, er udadvendt og du er parat til at gøre dit bedste for vores gæster og kolleger. Du er god til at strukturere, og du evner at motivere og gå foran med et godt eksempel. Det er et krav, at du har butiksbaggrund med ledelsesansvar, og vi forventer, at du har minimum fem års relevant erhvervserfaring fra butik.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en uformel dagligdag i et internationalt miljø med gode, kompetente kolleger. Du får som butiksleder en vigtig rolle for den personalemæssige udvikling af Den Gamle By som købsoplevelse.

Du vil få mulighed for at deltage i relevante kurser for varetagelsen af dine opgaver, og du får dermed en solid basis for personlig og faglig udvikling.

Dine arbejdsopgaver 

 • ansvar/vejleder/kompetenceudvikler for fem fastansatte og et stort antal, primært timelønnede, medarbejdere
 • ansættelser, oplæring og afskedigelser i afdelingen
 • vagtplanlægning i Deltaplan
 • ressource- og økonomistyring
 • indgå i butiksvagtplan mindst en dag om ugen
 • ansvar for indretning og optimal vareopstilling i butikkerne – med blik for historisk indretning og i samarbejde med fagpersonale
 • sikre god dialog med og mellem afdelingens medarbejdere, museets afdelinger og eksterne samarbejdspartnere
 • ad hoc opgaver – ofte af praktisk art

Vi forventer desuden, at du 

 • er interesseret i historie og kultursektoren generelt
 • har øje for de enkelte butikkers udtryk og respekt for historiske detaljer
 • er imødekommende, empatisk og har gode kommunikationsevner
 • er løsningsorienteret og kan bevare overblikket under travlhed
 • taler og skriver godt dansk og engelsk – tysk vil være en fordel
 • har godt kendskab til nye medier, IT generelt og er selvhjulpen i forbindelse hermed

Arbejdstid

Stillingen er normeret til 37 timer om ugen samt efter behov. Timerne er fordelt fra mandag til søndag efter nærmere aftale. Der skal påregnes weekendarbejde og stor travlhed i sommer- og juleperioden. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. 

Arbejdssted

Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C

Ansættelse

Fra december 2017

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes i ét samlet pdf-dokument til: job@dengamleby.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag 26. september 2017 kl. 12. 1. samtalerunde afholdes i uge 41.

Stillingen refererer til programchef Berit Guldmann Andersen, hvortil spørgsmål også kan rettes. Mail til bga@dengamleby.dk eller ring på tlf. 8612 3188.

Den Gamle By er et nationalt museum og også lokalmuseum for Aarhus. Museet besøges årligt af omkring en halv million gæster, heraf mange fra udlandet. Den Gamle By modtager tilskud fra stat og kommune og tjener selv mere end halvdelen af sine driftsmidler. Inklusive projekter er den årlige omsætning ca. 125 mio. kr. Museet har ca. 200 årsværk, som består af mange forskellige faggrupper. Mange er fastsatte og mange er sæsonansatte, ligesom mange også er i støttede jobs og frivillige.