opener

Ansøg om stadeplads

Ansøgning kan sendes fra omkring 1. april 2017. Nedenfor vil de nærmere vilkår komme til at fremgå. Hvis du vil forberede dig på ansøgning, så kan du se vilkårene for 2016 i det følgende.

Den Gamle By søger engagerede og kreative stadeholdere til vores store julemarked, der vil sælge varer til nogle af de mere end 150.000 gæster, der besøger Den Gamle By hver jul.

Praktisk info:

I år er det muligt at få en stadeplads tre forskellige steder, nemlig i Bendtsens Pakhus, i et stort telt på Festpladsen og i en bod (med to andre) på Torvet.

Det er muligt at få stadeplads i varierende, afgrænsede perioder fra 19. november til og med 23. december.

Du kan læse mere om vilkår for deltagelse her: Invitation til Jul i Den Gamle By 2016

Ansøgning

Vi foretager en kvalitetsmæssig vurdering af de varer, som foreslås solgt, og tildeler plads på baggrund af denne. Husk at angive korrekt kontaktinfo, mobilnummer og e-mailadresse, og husk at medsende mindst tre fotos af dine varer. Dette er vigtigt, selv om du har deltaget før.

Vi foretrækker at få ansøgninger på e-mail. Bemærk, at alene korrekt udfyldte ansøgninger bliver behandlet.

Du ansøger om stadeplads her: Ansøgningsskema til Jul i Den Gamle By 2016

Alle henvendelser om stadepladser på julemarkedet skal rettes til julemarked@dengamleby.dk.