opener

Erindringsformidling

Erindringslejligheden er indrettet som i 50´erne

Erindringsbesøg er for små grupper af ældre med demens - for eksempel beboere fra plejehjem eller lokalcentre. Besøget er også velegnet for en familie i flere generationer. 

Læs mere her

Medarbejdere inden for ældreområdet kan deltage i kurser i erindringsformidling. Det kan være sosu-assistenter, ergoterapeuter og frivillige. Kurset varer tre timer.

Læs mere her


Glimt af genkendelse og erindringer dukker op ved besøg i erindringslejligheden

Ved at påvirke sanserne kan der dukke erindringer op hos ældre med skadet hukommelse. I et totalmiljø som Den Gamle By kan demensramte for en stund genkende og huske en svunden tid.

Læs mere her

Seminar about reminiscence at Den Gamle By on the 25th of april 2017. The seminar is aimed at people who work with elderly people suffering fromdementia within museums, the nursing sector or academic research. The seminar will be in English

Read more